Zártkert infrastruktúrális fejlesztése Ugodon

JÓKAI UTCA ÚTÁTADÁS 2022.

2022. április 1-én dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Vörös Tibor polgármester ünnepélyes keretek között átadta a Magyar Falu Program keretében felújított Jókai utcai útszakaszt.


Köszönjük a Magyar Állam támogatását!


Tovább...AZ UGODI ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

Ugodi Iskola energetikai fejlesztése

Ugod Község Önkormányzatának az "Ugodi iskola energetikai fejlesztése" című, TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú projektje az utolsó mérföldkőhöz érkezett.

A projekt megvalósításának hatására az üzemeltetési (energia) költségek csökkennek, illetve a képzések révén az épülethasználók környezet- és energia tudatossága is erősödik.

A projekt elszámolható összes költsége bruttó 106 536 841 Ft, melyhez az önkormányzat 83 507 048 Ft pályázati támogatásban részesült. A projekthez szükséges 23 029 793 Ft önrészt, a kedvezményezett saját forrásként biztosította.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Bővebben...


ZÁRTKERT INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE UGODON

Zártkert infrastruktúrális fejlesztése Ugodon

Ugod Község Önkormányzata az Agrárminisztérium 2019. évben kiírt, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátteret biztosító fejlesztések támogatása pályázatára benyújtott a "Zártkert infrastruktúrális fejlesztése Ugodon" című projektre 10.000.000,-Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült.

A támogatásból az Önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti utak rekonstrukciója, és a zártkert védelme érdekében vadkerítés kialakítására került sor.


Köszönjük az Agrárminisztérium támogatását!


Bővebben...


AZ UGODI ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

Ugodi Iskola energetikai fejlesztése

Ugod Község Önkormányzata az "Ugodi Iskola energetikai fejlesztése" című, TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú projekt vonatkozásában 83.507.048,- Ft összegű támogatásban részesült.

A fejlesztés meghatározó részét az építés teszi ki, mintegy 99.999.961,- Ft összegben. A szükséges járulékos tevékenységekkel együtt a projekt teljes költsége bruttó 106.771.043,- Ft, melyhez az elnyert támogatás 83.507.048,-Ft

A projekt megvalósításának hatására az üzemeltetési (energia) költségek csökkennek, illetve a képzések révén az épülethasználók környezet- és energia tudatossága is erősödik.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Bővebben...


PARASZTHÁZ FELÚJÍTÁSA UGODON

Parasztház felújítása Ugodon

Az Ugod Német Nemzetiségi Önkormányzat "Parasztház felújítása Ugodon" című projektre 23.535.503,-Ft összegű (85%-os intenzitású) vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A 2016.05.02-án készült Hitelesített Energetikai Minőségtanúsítvány szerint az Ugod, Kossuth u. 76-78. épület HH (gyenge) besorolás alá esik. A Településképet meghatározó ingatlan sváb építészeti értékkel bíró védett épület.

A VP6-7.2.1-7.4.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai fejlesztése megnevezésű projektre az Ugod Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016.05.03-án pályázatot nyújtott be a MVH-hoz. 2017.07.17-i Támogatói Okirat (száma: 1861814371) alapján a nemzetiségi önkormányzat a megjelölt célra 23.535.503,-Ft támogatásban részesült.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Bővebben...


KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI CÉLÚ FELÚJÍTÁSA UGODON

Ugod Község Önkormányzatának "Közös önkormányzati hivatal épületének energetikai célú felújítása Ugodon" című projektje az utolsó mérföldkőhöz érkezett.

A projekt során a közigazgatási feladatoknak helyt adó épület energetikai célú korszerűsítésére került sor, mely hozzájárul a CO2 kibocsátás csökkentéséhez is.

A beruházás 2019.06.30-án befejeződött. A projekttel kapcsolatos adminisztratív teendők 2019.09.28-ig zajlanak.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Bővebben...


HIVATALI ÉPÜLET ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA UGODON

A fizikai megvalósítás szakaszába érkezett Ugod Község Önkormányzatának "Közös önkormányzati hivatal épületének energetikai célú felújítása Ugodon" című projektje.

Az önkormányzat tulajdonában álló hivatali épület energetikai felújítását követően az épületgépészeti elemek megújulnak. A projekt keretében az új nyílászáróknak, valamint az épület szigetelésének köszönhetően hozzájárulunk az energia megtakarításához.

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési szerződés megkötésre került a nyertes LOMBARD-91 KFT-vel, 46.544.000,-Ft összegben. A kivitelezés befejezésének tervezett dátuma: 2019.06.30.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Bővebben...


ÓVODA BŐVÍTÉSE MINI BÖLCSŐDÉVEL UGODON

Ugod Község Önkormányzatának Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon című projektje a végéhez közeledik.

Ugod Község önkormányzata a tulajdonában álló óvoda épületéhez 1 db mini bölcsődei csoportszobát épített, mely a Bakonyszücs, Bakonykoppány, Nagytevel és Ugod ellátási körzettel rendelkező óvodai intézmény mellett, a települések számára 7 fő 3 éven aluli gyermekek számára fogja biztosítani a bölcsődei ellátást.

A beruházás 2018.10.15-én befejeződött, a továbbiakban a projekttel kapcsolatos adminisztratív teendőket kell elvégezni.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Bővebben...


KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI CÉLÚ FELÚJÍTÁSA UGODON

Ugod Község Önkormányzata a "Közös önkormányzati hivatal épületének energetikai célú felújítása Ugodon" című projekt vonatkozásában 100%-os intenzitású, 51.838.212,- Ft összegű támogatásban részesült.

A 2016.05.02-án készült Hitelesített Energetikai Minőségtanúsítvány szerint az ugodi Közös Önkormányzati Hivatal épülete HH (gyenge) besorolás alá esik. Az U alakú épületben Bakonyság, Bakonykoppány, Bakonyszücs, Nagytevel, Béb, Lovászpatona, Ugod számára látják el a közös önkormányzati hivatali feladatokat.

A közös hivatal épülete az egyetlen, amely energetikai korszerűsítésen még nem esett át. Az épületgépészeti elemek elavultak (villany, víz, fűtés). A nyílászárók nem megfelelő hőtechnikai adottságúak. Szigetelés az épületen nincs.

Projektünk közvetlen célja az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, közös önkormányzati hivatali funkciónak helyt adó épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, melynek eredménye az energia megtakarításon, felhasznált energiamennyiség csökkenésén keresztül az energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése. Emellett cél a megújuló energiaforrás használat növelése.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Bővebben...


ÓVODA BŐVÍTÉSE MINI BÖLCSŐDÉVEL UGODON

Ugod Község Önkormányzatának Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon című projektje a fizikai megvalósítás szakaszába lépett.

Ugod Község önkormányzata a tulajdonában álló óvoda épületéhez 1 db mini bölcsődei csoportszobát tervez építtetni, mely a Bakonyszücs, Bakonykoppány, Nagytevel és Ugod ellátási körzettel rendelkező óvodai intézmény mellett, a települések számára 7 fő 3 éven aluli gyermekek számára fogja biztosítani a bölcsődei ellátást.

Eredményes közbeszerzési eljárást követően az önkormányzat megkötötte a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést. A kivitelező a Lombard-91 Kft, a szerződött összeg nettó 41 996 079 Ft. A kivitelezés tervezett befejezési dátuma 2018.08.15.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Bővebben...


Mini bölcsődével bővül az ugodi óvoda

Ugod Község Önkormányzata 67.927.343.-Ft támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében mini bölcsőde kialakitására.

Jelenleg az ugodon lévő óvodában 51 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátását.

A kisgyermekes szülők részéről igény jelentkezett a bölcsődei ellátás iránt. Az önkormányzat ezt az igényt mérlegelte, és pályázatot nyújtott be a megvalósitás érdekében.

A támogatásból és sajáterőből - 2.400.300.-Ft - megvalósuló beruházást követően 2018. szeptember 1. napján már lehetőség lesz a mini bölcsődei ellátás igénybevételére 7-8 kisgyermek részére.

A mini bölcsőde kialakitásával - minden szükséges eszközzel együtt - udvari játékok és pancsoló is kialakitásra kerül.

A projekt eredményeképpen korszerű intézmény alakul ki a kisgyermekek részére, amely magában foglalja a bölcsődés és óvodás korú kisgyermekek ellátását.


Vörös Tibor

polgármester

Bővebben...


Légifelvétel Ugodról


Útvonal a szár-hegyi kilátóhoz


Kilátás a szár-hegyi kilátóról

(A képek nagyíthatók)


A Bakony (délkelet-délnyugati rész):

A Bakony (délkelet-délnyugati rész)

A Kisalföld a Somlótól Celldömölkig (délnyugat-nyugati rész):

A Kisalföld a Somlótól Celldömölkig (délnyugat-nyugati rész)

A Kisalföld és az Alpok (nyugat-északnyugati rész):

A Kisalföld és az Alpok (nyugat-északnyugati rész)

A Kisalföld északnyugat felé:

A Kisalföld északnyugat felé

A Kisalföld a Sokoróig (északi irányban):

A Kisalföld a Sokoróig (északi irányban)

Faültetés a 2014. évben születettek emlékére

2015.11.07.

Akik 2014-ben születtek
Akik 2014-ben születtek

Történelmi pillanat részesei lehetünk most mindannyian, hiszen olyasvalamibe kezdünk, aminek - remélem - hosszú évtizedekig folytatása lesz.

A Tündérkert Mozgalom 2009-ben Kovács Gyula pórszombati erdész kezdeményezésére jött létre abból a célból, hogy a Kárpát-medence őshonos gyümölcsfajtáit számba vegye és átörökítse gyermekeink számára. Azóta több mint 1000(!) fajtát gyűjtöttek össze! A mozgalomhoz már több mint 50 település csatlakozott. Remélem a közeli jövőben Ugodról is elmondhatjuk ezt.

Az általunk elültetendő fácska egy "húsvéti rozmaring". Ugodon is fellelhető fajta, ún. téli alma. Nevét onnan kapta, hogy akár húsvétig is eltartható.

Bizonyára Ti is sokat gondolkodtok azon, vajon mi is lehet életünk értelme?

Tovább...A szár-hegyi kilátó átadása

2015. június 26.

Vörös Tibor polgármester beszédet mond az átadóünnepségen
Vörös Tibor a társulat elnöke beszédet mond az átadóünnepségen

Ugod község közelében elhelyezkedő Szár-hegy közjóléti hasznosítása iránt egyre fokozódó érdeklődés mutatkozott. A környékbeli lakosok szabadidejükben előszeretettel felkeresték, de kirándulási időszakban turisták is látogatták, akiket elsősorban a kopár hegy tetején álló magaslesről nyíló gyönyörű kilátás vonzott.

Az Ugodi Erdőbirtokossági Társulat, mint a terület gazdálkodója a fentiek ismeretében az erdőterületen új közjóléti létesítményt hozott létre egy erdei kirándulóhely, egy hely- és erdőismereti tanösvény, valamint egy 18 m magas kilátó megépítésével, mely küllemében az ugodi várra emlékeztetheti a kirándulókat.

Vörös Tibor

a társulat elnöke

További képek...Várfal átadása

Vörös Tibor polgármester beszédet mond az átadóünnepségen
Vörös Tibor polgármester beszédet mond az átadóünnepségen

2014. június 15.

Vörös Tibor polgármester beszéde

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket!


Szokás mondani Rejtő Jenő után szabadon, hogy az élet olyan, mint egy nyári öltöny mellénye: rövid és céltalan. Nos, mikor egy település felújít egy tekintélyes építményt, és mikor alkalmunk van ünnepélyes keretek közt átadni és felavatni, azt hiszem sok minden eszünkbe jut az életről, de biztos, hogy nem tartjuk céltalannak.

Itt az építmény. Mit is csináltunk vele? Megerősítettük ezt a várfalat, kővel, betonnal, betonvassal, hogy a következő generációknak ne legyen gondja vele. Biztos örülnek szomszédaink is, hogy nem kell rettegniük a lehulló kövektől.

Kinek is kell megköszönni ezt az újjá varázsolt várfalat?

- Elsősorban településünk közösségének, az itt élőknek, a régi időkben itt élteknek, akik felépítették Ugod várát.

- Köszönjük a kivitelezőnek, aki kivette részét az igényes, szép kivitelezésből.

- Köszönjük a SOSO Kft. tulajdonosának, aki biztosította a felújításhoz szükséges mészkövet.

- Köszönjük a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Egyesületnek, akik lehetővé tették a 14.847.539 Ft európai uniós és hazai pénz felhasználását, valamint az Ugodi Önkormányzatnak, aki a 4.000.000 Ft önerőt biztosította.

Az átadáson megjelent vendégek
Az átadáson megjelent vendégek

- Végül köszönjük az önkormányzat dolgozóinak, akik a nem kis mennyiségű adminisztratív munkát végezték.

Sokszor elmegyünk naponta e várfalak mellett, és nem gondolunk arra, hogy őseink történelmi élete itt zajlott. Hány és hány emberöltő, hány és hány ember élete, tragédiája zajlott le e várfalak előtt.

Ők éltek itt előttünk, s őseink akkor is, ha nincs vérségi kapcsolat velük.

A történelem viharai éppúgy megtépázták ezeket a várfalakat, mint a körülötte lakó embereket. Ez a várfal hozzánk tartozik, éppúgy, mint ez a falu és ez a táj.

Jelezze ez a várfal, hogy ez a majd 800 esztendős település él, élni akar és élni fog.

Él és élni fog a maga emberségéből, mindazon értékekben bízva, amelyek őseinket e várfalak köré gyűjtötték, és amelyek barátainkká tették mindazokat, akik segítettek nekünk, és most velünk együtt ünnepelnek itt.


Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


További képek...


Óvodafelújítás és újabb tervek

Pályázati pénzekből sok mindent el tud érni a település önkormányzata

2013. szeptember 4.

Nagy Imre cikke (Veszprém Megyei Napló)

Ugod (ni) - A település óvodája a hetvenes évek derekán készült. Azóta tulajdonképpen csak kisebb javítások folytak az épületben, például lecserélték a külső nyílászárókat. Mára megérett a felújításra.

Vörös Tibor polgármester, Bódai Kálmánné óvodavezető és a vendégek az átadóünnepségen
Vörös Tibor polgármester, Bódai Kálmánné óvodavezető és a vendégek az átadóünnepségen

- Láttuk, hogy az egész épület korszerűtlen, magasak voltak a melegvíz-előállítás, a fűtés költségei. Ezért már régebben is pályáztunk, 2011-ben pedig sikerrel jártunk: több mint 21 millió forintot nyertünk. Ehhez az ugodi önkormányzat több mint nyolcmilliót biztosított önerőként. A beruházás keretében elkészítettük az épület külső hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, a födém hőszigetelését, a fűtési rendszert pedig korszerű gázkazánokra, radiátorokra és melegvíz-ellátásra cseréltük. Ám itt nem hagytuk abba a munkát, vártunk a kedvező pályázatra. Ez meg is érkezett: a Belügyminisztérium a kötelező feladatok ellátására írt ki pályázatot, itt 26 millió forintot nyertünk, amihez az önkormányzat 6,5 millió forint önerőt biztosított - mondja Vörös Tibor polgármester. A két beruházás összesen közel 63 millió forint. A belügyminisztériumi pályázat összegéből felújították az épületgépészet még hátralévő részét (víz és villany), kicserélték az összes belső nyílászárót és burkolatot. Az óvoda felújítása így lett teljes.

- Ha lúd, legyen kövér - gondoltuk, így saját erőből a szolgálati lakásból kialakítottunk egy tornaszobát és egy sószobát is, ahol a gyerekek légúti betegégeit, az asztmát és az allergiát lehet kezelni. Elkészült egy KRESZ-park és játékokat is vásároltunk a kicsiknek. Most folyik az épület előtti járda felújítása, ezt közfoglalkoztatottakkal és diákmunkásokkal végezzük - tudom meg a polgármestertől, aki elmondja azt is, hogy sok segítséget kaptak a Bakonyerdő Zrt.-től.

- Az óvoda gyakorlatilag kész, remélem, a gyerekek és a pedagógusok, illetve az itt élők megelégedésére szolgál, hiszen Ugodon most kicsit jobban lehet élni - fogalmaz a település első embere. A létesítményt ünnepélyes keretek között a falunapon adták át használóinak. Az önkormányzat új terveket is sző. Már készülnek a következő beruházásra, amit a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport támogatása tesz lehetővé. A templom környékén felújítják a bástya- és védőfalat, ami még Ugod várának öröksége. A közbeszerzés lezajlott, a munkálatokhoz tizenötmilliót kaptak, ezt négymillióval egészítik ki. Így a bástyafal az egész templom körül megújulhat.

- Életveszélyes volt, a kövei hullottak, az oldalából fák nőttek ki, rendbe kell tennünk. Jövőre tervezzük a fogorvosi rendelő, szolgálati lakás és az orvosi szolgálati lakás felújítását, való-színű, ezeket önerőből kell megoldanunk. Ugodon orvost és fogorvost akkor üdvözölhetünk, ha megteremtjük az ehhez szükséges körülményeket. Mindent elkövetünk, hogy szebbé tegyük a településünket. Polgármestertársaimmal várjuk a miniszterelnökünk ígéretének a beváltását: azok a községek, amelyek nem adósodtak el, kedvezményes pályázati feltételekhez juthatnak. Ez még értelmezhetetlen számunkra, de bízunk az adott szóban - mondta el Vörös Tibor.


Már nem a víz az úr

Ugodon komoly beruházás végére tehetnek pontot

2012. december 28.

Nagy Imre cikke (Veszprém Megyei Napló)

Ugod (ni) - A településen szerkezeténél, fekvésénél fogva mindig komoly problémát jelentett a hirtelen lezúduló csapadék, illetve a hóolvadás. Sokszor kerültek nehéz helyzetbe az ugodiak. A falu a karácsony előtt befejezett elvezető rendszer megépítésével gyakorlatilag teljesen csatornázottá vált.

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Vörös Tibor polgármester és a diákok az átadóünnepségen
Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Vörös Tibor polgármester és a diákok az átadóünnepségen

A projektzáró ünnepségre a közelmúltban az iskola épülete előtt, az új rendszer egy szakaszának előterében került sor. Ezen a helybeliek mellett a környező települések polgármesterei is részt vettek.

- Ennél gazdagabb, szegényebb Jézuskánk ne legyen, hiszen elkészült a települési csapadékvíz-elvezetés kilencvenöt százaléka. A maradék már csak forrás kérdése. Nagy összegről volt szó, hiszen a beruházás összességében száztizenegymillió forintba került. Ebből az állam közel százmilliót finanszírozott. A tizenegymilliós önerőt egy újabb pályázat négymillióval csökkentette. Miért volt szükség a beruházásra? Többek közt azért, mert ezzel megelőzhetők a katasztrófahelyzetek, illetve a rendezett faluképhez hozzátartoznak az egységes árkok, átereszek. Köszönjük az uniónak, a magyar államnak, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek, hogy ezt lehetővé tette - fogalmazott Vörös Tibor polgármester, köszönetet mondva a közreműködőknek.

A beruházást üdvözölte dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is.
- A kormány harmincmilliárd forintot különített el a kistelepülések javára az önerő finanszírozására. Ugodon van iparűzési adó, viszonylag magas a lakosságszám, intézményt is tart fenn. Hitel nélkül vészelte át az elmúlt nehéz éveket, ezért is támogatásra érdemes. A kivitelező Boroszlán Zrt. hosszú évek óta kiváló minőségben készíti a csatornákat, kívánom, hogy azokon a településeken, ahol még nem valósult meg a vízelvezetés, mielőbb folytatódjon ez a fajta munka - fogalmazott a térség országgyűlési képviselője.

Az ünnepségen a helyi iskola diákjai is felléptek, irodalmi összeállítással köszöntötték az elkészült beruházást.


További képek...


Árpád-házi Szent Erzsébet ereklye Ugodon

2012. november 18.

Árpád-házi Szent Erzsébet ereklye Ugodon
Szent Erzsébet ereklye Ugodon

Nagy és különleges napra virradt 2012. november 18-án az ugodiak hívő lakossága Erzsébet névnap előnapján. Ugyanis Tornavölgyi Krisztián atya jóvoltából, kétéves kitartó, odaadó munkájának és utánjárásának köszönhetően a falu Istenházában kapott örökös helyet Árpád-házi Szent Erzsébet kis csontereklyéje, amit a vasárnap reggeli szentmisén az Atya méltóságteljes keretek között megtartott istentiszteleten, ünnepélyesen kihelyezett és megszentelt.

Az emelkedett hangulatú szertartáson Krisztián atya prédikációját Árpád-házi Szent Erzsébet példamutató életének szentelte, melyben kiemelte, Szent Erzsébet mint gyermekként, mint hitvesként és anyaként, hívő, nem hívő emberek számára mintaszerű, követendő életét, rövid, huszonnégy évének hitben való elkötelezettségét. Nagy jóságát a szegények, elhagyatottak iránt, lemondását saját vagyonáról, jótetteiről, kórházak építéséről a nincstelen nélkülöző emberek számára.


Bővebben...


Ősztől nem okozhat már gondot a víz

2012. július 5.

Polgár Tibor cikke (Veszprém Megyei Napló)

Ugod (pt) - Célegyenesbe ért a faluban a csapadékvíz-elvezetés kiépítése.

A munkálatok befejeztével a település szinte 100 százalékosan mentesül a rendkívüli esőzések és a bakonyi hóolvadás előidézte károktól. A Bakonyban dombos területen fekvő Ugodon korábban többször is súlyos gondokat okozott a nagy mennyiségű csapadékvíz - a probléma megoldásáról tegnap sajtótájékoztatón számoltak be a polgármesteri hivatalban. A település önkormányzata 2002-ben kezdte el a csapadékvíz elvezetésének kiépítését.

Vörös Tibor (balra) és dr. Kovács Zoltán (Jobbra) Ugodon megtekintette tegnap a belterületi burkolt árok építését
Vörös Tibor (balra) és
dr. Kovács Zoltán (Jobbra) Ugodon megtekintette a belterületi burkolt árok építését

Tíz év alatt nyolcszor pályáztunk és összesen 260 millió forintot kaptunk a munkálatokra. A mostani, utolsó beruházásunk teszi fel az "i"-re a pontot, hiszen a Közép-dunántúli Regionális Operatív Programnak köszönhetően csaknem 100 millió forintot nyertünk el. Ehhez az önkormányzatunk önerőként 11 millió forintot tesz hozzá - közölte Vörös Tibor, Ugod polgármestere. A projekt kivitelezése közel két hónappal ezelőtt kezdődött meg, az építési munka párhuzamosan zajlik a település bel- és külterületein - ezt már Vörös Lászlótól, a kivitelező Boroszlán Zrt. vezérigazgatójától tudtuk meg. Mint mondta, a munka két részből áll: a belterületi burkolt árok, illetve a külterületi övárok kiépítéséből. - A mai nappal elkezdődött Ugodon a belterületi árkok burkolása, az övároknak pedig a kétharmada már készen van. A munkálatokkal az őszi csapadékos időszak megérkezése előtt, azaz előreláthatólag szeptember végéig elkészülünk - tekintett előre Vörös László. Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az utóbbi években Veszprém megye 341 millió forint összegű támogatást nyert el pályázati úton a Regionális Területfejlesztési Tanácstól a csapadékvíz-problémák megoldására.

Ugodon a két beruházás eredményeként összesen 409 háztartás, 13 gazdálkodási egység, több közintézmény és mindent egybevetve 122 hektár terület veszélyeztetettsége szűnik meg.


További képek...