Árpád-házi Szent Erzsébet ereklye Ugodon

2012. november 18.

Nagy és különleges napra virradt 2012. november 18-án az ugodiak hívő lakossága Erzsébet névnap elő napján. Ugyanis Tornavölgyi Krisztián atya jóvoltából, kétéves kitartó, odaadó munkájának és utánjárásának köszönhetően a falu Istenházában kapott örökös helyet Árpád-házi Szent Erzsébet kis csontereklyéje, amit a vasárnap reggeli szentmisén az Atya méltóságteljes keretek között megtartott istentiszteleten, ünnepélyesen kihelyezett és megszentelt.

Az emelkedett hangulatú szertartáson Krisztián atya prédikációját Árpád-házi Szent Erzsébet példamutató életének szentelte, melyben kiemelte, Szent Erzsébet mint gyermekként, mint hitvesként és anyaként, hívő, nem hívő emberek számára mintaszerű, követendő életét, rövid, huszonnégy évének hitben való elkötelezettségét. Nagy jóságát a szegények, elhagyatottak iránt, lemondását saját vagyonáról, jótetteiről, kórházak építéséről a nincstelen nélkülöző emberek számára. Krisztián atya kitért a Szent Erzsébetről szóló mondákra és legendákra is. Beszéde végén nagy köszönetet mondott Dr. Tóth Pál Tamás úrnak, Dr. Varga Lajos püspök úrnak, Beke Zsolt berhidai plébános úrnak, akik hozzásegítették hogy hozzájusson az egyházközösség a páratlan ereklyéhez. Nagy és különleges nap, így kezdtük írásunkat, nem csak azért mert egy ilyen különleges ereklye lett most már a mindennapjaink része, hanem mert Árpád-házi Szent Erzsébet ereklye csak nagyon kevés maradt fenn az utókornak, ezért is lehetünk büszkék rá és egy ezerötszáz lelket számláló, kis bakonyi község most ennek a csodának és kiváltságnak a részese lehet. A szentmise végén Krisztián atya az ereklyével megáldotta a híveket, akik ezek után személyesen is megérinthették a relikviát és feltöltődve Árpád-házi Szent Erzsébet hitbeli elkötelezettségével és áldásával térhettek haza otthonaikba.

Ezúton mondunk mi is köszönetet Tornavölgyi Krisztián atyának kitartó és odaadó munkájáért. Isten áldja érte! Dicsértessék a Jézus Krisztus.


Csombó György

egyháztestületi képviselő


Képek az eseményről