Közzétéve: 2018.12.18.
Ugod Község Önkormányzata

Bölcsőde átadás

2018.12.14.

A Veszprém megyei hírportál cikke az átadásról

További képek az eseményről...


Közzétéve: 2018.12.18.
Ugod Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÓVODA BŐVÍTÉSE MINI BÖLCSŐDÉVEL UGODON


Ugod Község Önkormányzatának Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon című projektje a végéhez közeledik.


Ugod Község önkormányzata a tulajdonában álló óvoda épületéhez 1 db mini bölcsődei csoportszobát épített, mely a Bakonyszücs, Bakonykoppány, Nagytevel és Ugod ellátási körzettel rendelkező óvodai intézmény mellett, a települések számára 7 fő 3 éven aluli gyermekek számára fogja biztosítani a bölcsődei ellátást.


A beruházás 2018.10.15-én befejeződött, a továbbiakban a projekttel kapcsolatos adminisztratív teendőket kell elvégezni.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!Közzétéve: 2018.04.19.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÓVODA BŐVÍTÉSE MINI BÖLCSŐDÉVEL UGODON


Ugod Község Önkormányzatának Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon című projektje a fizikai megvalósítás szakaszába lépett.

Ugod Község önkormányzata a tulajdonában álló óvoda épületéhez 1 db mini bölcsődei csoportszobát tervez építtetni, mely a Bakonyszücs, Bakonykoppány, Nagytevel és Ugod ellátási körzettel rendelkező óvodai intézmény mellett, a települések számára 7 fő 3 éven aluli gyermekek számára fogja biztosítani a bölcsődei ellátást.

Eredményes közbeszerzési eljárást követően az önkormányzat megkötötte a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést. A kivitelező a Lombard-91 Kft, a szerződött összeg nettó 41 996 079 Ft. A kivitelezés tervezett befejezési dátuma 2018.08.15.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!Közzétéve: 2018.03.29.

Vállalkozási szerződés

Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00022 tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt


 - Vállalkozási szerződés - LOMBARD-91 Kft.
Közzétéve: 2018.03.09.

Ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv

"Ugod Község Önkormányzatának Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon" tárgyú közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok bontásáról


 - Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők

 - Bontási jegyzőkönyv
Közzétéve: 2018.02.25.

Eljárást megindító felhívás

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Ugod Község Önkormányzata (8564 Ugod, Kossuth u. 32.), mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett az Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00022 tárgyban.


Eleget téve a Kbt. 115. § (7) bekezdésében foglaltaknak az alábbi elérhetőségen biztosítjuk a dokumentációhoz való korlátlan hozzáférést:

 - Ajánlattételi felhívás

 - Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére

 - Szerződéstervezet

 - Nyilatkozatminták

 - Műszaki dokumentációk
Közzétéve: 2016.11.30.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÓVODA BŐVÍTÉSE MINI BÖLCSŐDÉVEL UGODON


Ugod Község Önkormányzatának Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon című támogatási kérelme 67 927 343,- Ft összegű, 100 %-os intenzitású támogatásban részesült.

Ugod Község önkormányzata a tulajdonában álló óvoda épületéhez 1 db mini bölcsődei csoportszobát tervez építtetni, mely a Bakonyszücs, Bakonykoppány, Nagytevel és Ugod ellátási körzettel rendelkező óvodai intézmény mellett, a települések számára 7 fő 3 éven aluli gyermekek számára fogja biztosítani a bölcsődei ellátását. A Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fenntartója az Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány-Nagytevel Óvodafenntartó Társulás, melyben működő települések a fejlesztéshez hozzájárulásukat adták. A tervezett ellátási területen nincs napközbeni kisgyermekellátást szolgáló intézmény. Az előzetes igényfelmérés és a demográfiai trendek, valamint a családtámogatási rendszer várható hatásainak figyelembe vételével az önkormányzat egy mini bölcsődei csoport hosszú távú fenntartását tudja biztosítani a várható kapacitás kihasználtság miatt. Az óvodai ellátás infrastrukturális feltételei a közelmúltban megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően jónak mondható, azonban a berendezések, felszerelések egy része rendkívül rossz állapotban van, ezért az óvodai nevelés minőségi fejlesztése érdekében eszközbeszerzést tervezünk.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2017.07.01-2019.06.30, a kivitelezés várhatóan 2018 tavaszán kezdődik, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Széchenyi logo