Ugod uradalmi térképe (1733-34)

Uradalmi térkép A térkép az eddig ismert legkorábbi keletű térképes birtokkönyv, az Eszterházy grófok pápai uradalmát ábrázoló öt kötetes album része. Eszterházy Ferenc (1683-1754) gróf megbízásából Maynzeck Henrik János uradalmi földmérő és segédje Bernwert Ferdinánd készítette.

A település tömbszerű, erősen összevont rajzát a környezetében fekvő kertek, szántók és rétek együttesében, a szétfutó utak központjában látjuk.

Részletdúsabb a vadregényes bakonyi erdőség képe. A bal felső szélen, a Gerencze Saroc-nál találjuk a magas Somhegyet, az elkeskenyedő nyakban a Podmaniczkyak hírhedt rablóvárát, a Bakony Ui Várt. A Gerence vízétől jobbra eső erdőséget a sédek szabdalják. Itt találjuk a rejtélyes Pápa Várt, mellette magasodik a Haisza Barna Teteje, alatta a Hangyalos Felső Teteje. Az Ereg Südbe, vagyis az Öreg-sédbe torkollik a Magyarosy Végy Süd (Mogyorósi-völgy-séd), és mellette vezet az ősi Kyrál Kutt Uttja, a falu felett pedig a Szén égeti Berki (Szénégető-berek) neve olvasható.

Minthogy a felmérés a gyakori birtokviták, határperek időszakában történt, érthető módon előtérbe került a határok gondos megjelölése. A térkép szolgált alapul a határok évenkénti bejárásához, és a határjelek felújításához. Valóságos nyomsáv vezet végig a határon, feltehetően kivágták belőle a fákat, és kitisztították az aljnövényzetet. Ahol nincs természtes vízfolyás, ott földhányások sorakoznak, egyiküknél ott a megírás a falu közelében: határ halom. Fent két kőszikla, a Kertes Kő és Hegyes Kő képezte a határ pontját. Rendre megnevezték a határ menti tájékoztató pontokat. Fentről a Rákos Séd, Kis Kutt, Sebes Utt, Ihar Kutt, Kis Kutt Ere és a Top Hydja, nagyrészt ma is élő nevek. Figyelemre méltó, hogy a határhoz csatlakozó szomszédos helyek megnevezése is magyar nyelvű, például Szücsy Határ, Aray Puszta stb.

Érdemes végigfutni az azóta történt változásokon. A bal oldali felső (szentlászlói) erdőrész Bakonybélhez került. A Szentgál, Városlőd és Arda közötti szöglet teljes egészében a később kiépült Iharkút területe lett. A kisteveli beöblösödést Homokbödögéhez csatolták. Az alulról szomszédos Olaszfalunak pedig még a neve is feledésbe ment, és a hajdani település területe Ugod határába olvadt.