Ugodról szóló irodalom

A felsorolt művekben az oldalszámjelölés nélküliek vagy teljes egészében Ugodról, illetve annak egyes részeiről szólnak, vagy nem ismerem az említés oldalszámát.

Az oldalszám-jelölésben a [ ] közé tett számok azokat a helyeket jelölik, ahol Ugod nincs név szerint megemlítve, de a szövegből kitűnik hogy a faluról vagy valamely részéről van szó.

Az ( ) között az Ugod területén fekvő objektum, vagy terület megnevezése szerepel, ahol ilyen nincs, ott a faluról esik szó.

Az oldalszám utáni felső index az oldalon lévő (láb)jegyzetet jelzi.

Az oldalszám utáni k. betű az oldalon lévő képet jelöli, a sorszám utáni k. betű a kép száma.

Az egyes oldalakon minden említést külön jelölök, tehát ahányszor említik, annyiszor szerepel az oldalszám.

Az objektumok említésénél Ugod mai közigazgatási határát veszem alapul.

Könyvek

Bél Mátyás: Veszprém megye leírása Veszprém 1989.: 12, 14, 23, [23 (Gerence-patak)], [29 (Gerence-patak)], 47, 67, 68, 69, [69 (Franciavágás)], 71, [128 (Franciavágás)], 21713

Csallány, D.: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Metteleuropa Bp, 1956.: 83 (Huszárokelőpuszta)

Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában III. kötet. Bp, 1897. 211-212, [244 (Olaszfalu)], 257

Dornyay Béla: A Bakony Bp,1927.: 393-394

Haas János: A felsőkréta Ugodi Mészkő Formáció a Bakonyban A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve LXI. kötet. Bp, 1979. Ugodi feltárások leírása: 38-44

Ila Bálint - Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona Bp, 1964.: 32, 47, 52, 57, 58, 65, 89, 909, 119, 124, 127, 143, 154, 163, 170, 188, 193, 276, 27, 278, 299, 301, 304, 328, 330, 332, 342, 366, 380, 381-382, 3821 (Uzsal), 384, 3841, 409

Koppány Tibor: Devecser, Ugod, Essegvár, Döbrönte Balatonfüred, 1961.

Magyarország Régészeti Topográfiája 4. A pápai és zirci járás. Bp, 1972.: 5, 7, [12 (Dióspuszta)], 12, 243-248, 305 k., 306 k., 310 k., 323 k., 324 k.

Múzeumi és Könyvtári Értesítő 1913.: 198 (Gerence-völgy)

Pákay Zs.: Veszprém vármegye története a török hódoltság korában a rovásadó összeírás alapján (1531-1696) Veszprém, 1942.: 124 (Olaszfalu)

Rhé Gyula: Veszprém vármegyei avar emlékek veszprém, 1924.: 72 (Huszárokelőpuszta)

Rómer Flóris: A Bakony. Természetrajzi és régészeti vázlat Győr, 1860.: 162-163.

Szentpétery I.: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke Bp. 1961: 386

Új Magyar Lexikon 6. Bp, 1962.: 540

Új Magyar Lexikon 7. Bp, 1972.: 430

Vasmegyei Régészeti Egylet Évi jelentése 1884.: 52 (Franciavágás)

Veress D. Csaba: A balatoni csata Bp.

Veress D. Csaba: Napóleon hadai Magyarországon Bp, 1987.

Veress D. Csaba: Várak a Bakonyban

Veress D. Csaba: Ugod (Száz magyar falu könyvesháza sorozat) Bp, 2000.

A Veszprprémvármegyei Múzeumi Bizottság és Múzeumegylet Együttes Évi Jelentése 1913.: 12 (Huszárokelőpuszta)

Újságcikkek, tanulmányok

Ács Anna: Fejezetek Pápa város népéletéből Megjelent: Tanulmányok Pápa város történetébő a kezdetektől 1970-ig. Pápa, 1994. 533-579. o: 555.

Fabiny Tibor: Az evangélikusok Pápán Megjelent: Tanulmányok Pápa város történetébő a kezdetektől 1970-ig. Pápa, 1994. 579-598. o: 589.

Ferencz Károly: Pápa és tágabb környékének földtörténeti és földrajzi ismertetése Megjelent: Tanulmányok Pápa város történetébő a kezdetektől 1970-ig. Pápa, 1994. 15-28., 17.

Fülöp Éva Mária: A pápa-ugod-devecseri Esterházy-uradalom megszervezése és gazdálkodása a 18. század folyamán Megjelent: Tanulmányok Pápa város történetébő a kezdetektől 1970-ig. Pápa, 1994. 225-286.

Haas János: Felsőtriász karbonát platform fáciesek az Északi-Bakonyban Megjelent: Földtani közlöny 125/1-2. 27-64. o: 30, 31 k., 33, 33, 35 k.

Haris Andrea: A települések halmazától a városig Megjelent: Tanulmányok Pápa város történetébő a kezdetektől 1970-ig. Pápa, 1994. 43-74. o: 44.

Ilon Gábor: Régészeti emlékek az őskortól a honfoglalás koráig Megjelent: Tanulmányok Pápa város történetébő a kezdetektől 1970-ig. Pápa, 1994. 29-42. o: 37.

Ilon Gábor: A Magyarország Régészeti topográfiája 4. kötetének (hajdani pápai járás) kiegészítése Megjelent: Pápai Múzeumi értesítő 5. Pápa, 1995. 63-138. oldal: 125 k., 127-129

Ilon Gábor: A Késő halomsíros-kora urnamezős kultúra temetője és települése Németbánya határában Megjelent: Pápai Múzeumi értesítő 6. Pápa, 1996.: 90, 9021, 9541

Jakab Réka: Az ugod-vadkerti fürdő a reformkorban Megjelent: Acta Papensia 2001/1-2. szám.: 27-62.

Jankó László.: A kisdiósi "Petronius sírkő" Megjelent: Archeológiai Értesítő 1928. 207-210.: (Dióspuszta)

Kubinyi András: A középkori Pápa Megjelent: Tanulmányok Pápa város történetébő a kezdetektől 1970-ig. Pápa, 1994. 75-124., 85, 115.

László Péter: A pápa-ugod-devecseri uradalom a 17. század második felében Megjelent: Pápai Múzeumi értesítő 8. Pápa, 2002. 109-125.

László Péter: A pápa-ugodi Esterházy-uradalom gazdasági szervezete a 18. század első felében Megjelent: Pápai Múzeumi értesítő 8. Pápa, 2003. 57-102.

Nagy L.: Keresztény-római emlékek Magyarország területéről Megjelent: Archeológiai értesítő (1931.) 29-42. o: 29-30, 19. k (Dióspuszta)

Pölöskei Ferenc: Pápa a polgári korszakban (1867-1945) Megjelent: Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig. Pápa, 1994. 369-432. o: 376.

Rómer Flóris: Magyar régészeti krónika Megjelent: Archeológiai közlemények (1868) 76-78. (Dióspuszta)

Szakály Ferenc: Pápa a török korban Megjelent: Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig. Pápa, 1994. 125-200. o: 137.

Torma I.: Adatok a badeni kultúra bolerázi csoportjának magyarországi elterjedéséhez Megjelent: Veszprémi Múzeum Közleményei. 8 (1969.) 91-106. oldal.: (Franciavágás, Mákföld)

Kéziratok

Rajczi Pál: Mozzanatok Ugod történetéből 1976.

Gyűjtötte: ifj. Wenczel István