Templomátadás

2011. szeptember 4.

Vörös Tibor polgármester beszéde

Tisztelettel köszöntöm

Nagy öröm számomra, hogy itt, ma Önökkel együtt ünnepelhetem településünk templomának külső teljes megújulását.

A templom olyan, mint a több száz éves diófa, nemcsak múltja van, hanem jövője is. Egy ilyen tekintélyes épületet nemcsak néhány éves feladatra szán az építtető, hanem biztos abban, hogy a következő évtizedekben is meghatározó eleme lesz községünknek.

Az előbbiek miatt határozta el az önkormányzat, hogy segít felújítani a templom tetőzetét, homlokzatát, bádogozását, csapadékvíz elvezetését.

Kinek is kell megköszönni ezt az újjá varázsolt épületet?

Vasárnap reggelenként eljövünk a templomba. Miért is jövünk a templomba, kérdezhetnénk magunktól. Azért, mert itt kezdődik az élet. 1759 óta, amióta ez a templom áll, itt kezdődik, és itt végződik az élet egy ugodi ember számára.

A kereszteléskor itt írták be az élők sorába, a párjával itt kötötte össze életét, s a temetéskor itt köszöntek el tőle.

Hány és hány emberöltő, hány és hány ember élete pergett le itt azóta!

Ők éltek itt előttünk, s őseink akkor is, ha éppen nincs vérségi kapcsolat velük. A történelem viharai éppúgy megtépázták ezt a templomot, mint a körülötte lakó embereket. Ez a templom hozzánk tartozik, éppen úgy, mint ez a falu és ez a táj.

Igaz ez akkor is, ha ma kevesebben járnak templomba, mint jártak gyerekkoromban!

Ez a közösség, amely hűségesen látogatja a szentmiséket, településünk legnagyobb közössége, és ezért is fontos településünk számára.

Jelezze ez a templom, hogy ez a majd 800 esztendős település él, élni akar és élni fog! Él és élni fog a maga emberségéből, mindazon értékekben bízva, amelyek őseinket e hajlékba gyűjtötték, és amelyek barátainkká tették mindazokat, akik segítettek nekünk, és most velünk együtt ünnepelnek itt.


Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


Képek az eseményről