Közzétéve: 2016.11.30.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÓVODA BŐVÍTÉSE MINI
BÖLCSŐDÉVEL UGODON


Ugod Község Önkormányzatának Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon című támogatási kérelme 67 927 343,- Ft összegű, 100 %-os intenzitású támogatásban részesült.

Ugod Község önkormányzata a tulajdonában álló óvoda épületéhez 1 db mini bölcsődei csoportszobát tervez építtetni, mely a Bakonyszücs, Bakonykoppány, Nagytevel és Ugod ellátási körzettel rendelkező óvodai intézmény mellett, a települések számára 7 fő 3 éven aluli gyermekek számára fogja biztosítani a bölcsődei ellátását. A Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fenntartója az Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány-Nagytevel Óvodafenntartó Társulás, melyben működő települések a fejlesztéshez hozzájárulásukat adták. A tervezett ellátási területen nincs napközbeni kisgyermekellátást szolgáló intézmény. Az előzetes igényfelmérés és a demográfiai trendek, valamint a családtámogatási rendszer várható hatásainak figyelembe vételével az önkormányzat egy mini bölcsődei csoport hosszú távú fenntartását tudja biztosítani a várható kapacitás kihasználtság miatt. Az óvodai ellátás infrastrukturális feltételei a közelmúltban megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően jónak mondható, azonban a berendezések, felszerelések egy része rendkívül rossz állapotban van, ezért az óvodai nevelés minőségi fejlesztése érdekében eszközbeszerzést tervezünk.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2017.07.01-2019.06.30, a kivitelezés várhatóan 2018 tavaszán kezdődik, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!