Az iskola nevelőtestülete 2010-ben

Név Szak
Csuka Gabriella német nyelv
igazgató
Bertalan Matild napközis nevelő
Berzsenyi Ilona német nyelv
Bors Éva magyar nyelv és irodalom, néptánc
Endrész Mariann német nyelv
Haraszti Tiborné tanító
Horváth Gézáné matematika
Király Lajos ének-zene
Kiss Ágnes tanító
Lukács Katalin történelem, rajz
Mehringer László fizika, testnevelés
Molnár Zoltánné tanító
Peng Tiborné magyar nyelv és irodalom
Polgár Mónika biológia, kémia
Reichardt Jánosné Balás Marianna német nyelv
Somogyiné Kalmár Krisztina német nyelv, testnevelés
Szabó Miklós Róbertné biológia, kémia
Szalainé Présinger Katalin matematika, fizika
Tóth Géza informatika
Töreki Miklós napközis nevelő
Törökné Wenczel Anna német nyelv
Világhyné Tuba Anita tanító
Völfinger Krisztina napközis nevelő
Az iskola nevelőtestülete

Felső sor balról jobbra: Peng Tiborné, Tóth Géza, Töreki Miklós, Mehringer László, Horváth Gézáné, Haraszti Tiborné, Somogyiné Kalmár Krisztina, Bertalan Matild

Alsó sor balról jobbra: Lukács Katalin, Törökné Wenczel Anna, Kiss Ágnes, Molnár Zoltánné, Szalainé Présinger Katalin, Völfinger Krisztina, Világhyné Tuba Anita, Reichardt Jánosné Balás Marianna, Endrész Mariann, Berzsenyi Ilona, Király Lajos